Company details

CLX Communications AB (publ)

  • Print
  • Share Share
se en

För företag
CLX Communications erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar, såsom meddelandetjänster, röstapplikationer och mobila datatjänster till företag. Detta gör det möjligt för företag att kommunicera affärskritisk information till anställda, kunder och uppkopplade saker världen över.


För mobiloperatörer
CLX Communications erbjuder lösningar till mobiloperatörer för att leverera röst-, meddelande- och datatjänster och skapa en sammanhållen kundupplevelse. Samma plattform som används för att leverera tjänster till företag erbjuds till mobiloperatörer, antingen för installation hos kunden eller i molnbaserade installationer.