Company details

Tikkurila Oyj

  • Print
  • Share Share

Tikkurila i korthet
Tikkurila levererar användarvänliga och miljömässigt hållbara lösningar till konsumenter, yrkesmålare och industrikunder för skydd och dekoration. Tikkurila är en stark lokal aktör som vill vara det ledande färgföretaget i Norden och i Östra Europa inklusive Ryssland.   – Tikkurila vill inspirera människor att sätta färg på tillvaron.