Release details

2019-06-05 14:41 CEST
  • Print
  • Share Share
no en

SalMar - Protokoll fra generalforsamling

Det ble i dag, onsdag 5. juni 2019, avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA.
 
Samtlige beslutninger ble vedtatt i henhold til styrets forslag og valgkomiteens innstillinger.
 
Generalforsamlingen godkjente at det utbetales et utbytte på NOK 23,00 per aksje. Aksjene i SalMar ASA noteres eksklusiv utbytte fra og med 6. juni 2019.
 
Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
For mer informasjon, kontakt:
 
Investor Relations
Email: ir@salmar.no
HUG#2245647