Release details

2019-04-18 09:00 CEST
  • Print
  • Share Share
se en

Aino Health AB (publ): Årsredovisning 2018

   

2019-04-18

Aino Health's årsredovisning för 2018 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget.

För mer information:
Jyrki Eklund, vd Aino Health, Telefon: +358 40 042 4221

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm First North (Ticker: AINO).
Certified Adviser:
Erik Penser Bank,
Tel: 08 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang, då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

HUG#2241977