Release details

2019-02-12 16:15 CET
  • Print
  • Share Share
fi en

Evli Pankki Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen liputusilmoitus

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2019 KLO 17.15

Evli Pankki Oyj (Y-tunnus 0533755-0) on saanut Oy Scripo Ab:lta arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Scripo Ab:n omistusosuus Evli Pankki Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä on laskenut 11.2.2019 alle kahdenkymmenen prosentin. Liputusrajan rikkoutuminen on seurausta 11.2.2019 muutoksesta Evli Pankki Oyj:n kokonaisosakemäärässä ja kokonaisäänimäärässä.

Evli Pankki Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 23.901.420 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 15.498.923 ja B-sarjan osakkeita 8.402.497 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Evli Pankki Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 318.380.957 ääntä.

Oy Scripo Ab:n ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Evli Pankki Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  19,89 % osakkeista ja 24,19 % äänistä - 19,89 % osakkeista ja 24,19 % äänistä 23.901.420 osaketta ja 318.380.957 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  - - -  

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
  Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI4000170915 (Evlin B-sarjan osake)  950.820 osakkeita ja 950.820 ääntä   11,32 % osakkeista ja 11,32 % äänistä  
FI0009015630 (Evlin A-sarjan osake)  3.803.280 osakkeita ja 76.065.600 ääntä   24,54 % osakkeista ja 24,54 % äänistä  
YHTEENSÄ  4.754.100 osaketta ja 77.016.420 ääntä   19,89 % osakkeista ja 24,19 % äänistä  

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola
Talousjohtaja

Lisätietoja:
Mikaela Herrala, IR- ja viestintäpäällikkö, Evli Pankki Oyj, p. 050 544 5740, mikaela.herrala@evli.com

Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, sijoitustutkimusta, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*. 

Evlin hallinnoitavana on 11,4 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2018). Evli-konsernin oma pääoma on 77,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,2 prosenttia (31.12.2018). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management 2015, 2016, 2017, 2018 Finland, SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

HUG#2234583