Release details

2018-08-09 17:40 CEST
  • Print
  • Share Share
fr nl

Banimmo : Transparantiewetgeving - Openbaarmaking van een ontvangen kennisgeving conform de Wet van 2 mei 2007

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen meldt Banimmo de transparantie kennisgeving dd. 8 augustus 2018 ontvangen te hebben op 9 augustus 2018, waaruit blijkt dat ten gevolge van aandelenverkoop de BVBA Strategy,Management and Investments thans 9,97% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Zij heeft aldus de drempelonderschrijding van 10% bereikt.

Click op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf-formaat:

HUG#2210208