Release details

2018-06-15 07:05 CEST
  • Print
  • Share Share
fi en

ROBIT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI JATKAA AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPOHJAISTA KANNUSTINOHJELMAA

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.6.2018 KLO 8.05

ROBIT OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI JATKAA AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPOHJAISTA KANNUSTINOHJELMAA

Robit Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa hallituksen vuonna 2017 päättämää avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmarakennetta. Osakeohjelmassa on kaksi osaa, lisäosakeohjelma ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (yhdessä, osakeohjelma). Palkkion saaminen osakeohjelmasta edellyttää avainhenkilöltä Robit Oyj:n osakkeiden hankkimista. Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu noin 20 avainhenkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakeohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja ohjelmaan osallistuvien avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa, jotka alkavat 1.9.2018 ja 1.9.2019. Avainhenkilö saa palkkiona osakkeita osakeomistusedellytyksen alaisia osakkeita vastaan noin kolmen vuoden sitouttamisjakson jälkeen. Osakkeiden saaminen on riippuvainen työ- tai toimisuhteen jatkumisesta palkkion maksuhetkellä. 1.9.2018 alkavan sitouttamisjakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 44 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma kattaa kalenterivuodet 2018-2020 ja 2019-2021. Ansaintajakson 2018-2020 mahdollinen palkkio perustuu Robit-konsernin vuosien 2018-2020 kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja kumulatiiviseen liikevaihtoon. Palkkion perusteena olevat tavoitteet ovat yhdenmukaisia Robit-konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Ansaintajakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 240 000 Robit Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Avainhenkilön on omistettava Robitin osakkeita siten, että hänen osakeomistuksensa yhtiössä vastaa kokonaisuudessaan puolta hänen edellisen kalenterivuoden bruttovuosipalkkansa arvosta.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Robit Oyj
Heikki Allonen, hallituksen puheenjohtaja
+358 400 421 234
heikki.allonen@robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 21 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, Englannissa ja USA:ssa.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.robitgroup.com  

HUG#2199444