Release details

2018-03-08 19:09 CET
  • Print
  • Share Share
dk

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 4/2018                                   
Holbæk, den 8. marts 2018                                                                     

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S   

Den 8. marts 2018 afholdtes ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Bestyrelsens beretning og årsrapporten for 2017 samt forslag til fordeling af overskud blev godkendt.

Derudover blev der valgt 6 medlemmer til repræsentantskabet, følgende blev valgt:

Økonomichef Jakob Nørrekjær Andersson, Holbæk
Adm. direktør Michael Huus, Holbæk
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg
Gårdejer Ole Nielsen, Orø
Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk
Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S' aktiekapital.

Generalforsamlingen vedtog forslag fra bestyrelsen om korrektion af en henvisning i vedtægterne, afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet inklusiv sproglige konsekvensændringer heraf samt afskaffelse af overgangsordning for repræsentantskabet, da denne er tilendebragt.

Lønpolitikken for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlag til bestyrelsen blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttede endelig, at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.    

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                          Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                                           Formand          

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07 70
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47
Administrerende direktør Lars Petersson

HUG#2174854