Release details

2018-02-13 18:30 CET
  • Print
  • Share Share
se

Melker Schörling AB gör marginella försäljningar i innehavsbolagen

Melker Schörling AB ("MSAB") har från och med den 8 februari till och med den 13 februari avyttrat B-aktier i innehavsbolagen ASSA ABLOY, Securitas och Hexagon. Försäljningarna genomfördes i syfte att eliminera koncernens nettoskuld och öka bolagets finansiella flexibilitet. Marginella försäljningar kan även komma att ske i AAK och HEXPOL. Försäljningarna uppgick sammanlagt till ca 3 322 Mkr och innebär endast en marginell förändring av MSABs totala investeringar i respektive innehavsbolag. Per den 13 februari uppgick marknadsvärdet på MSABs totala aktieinnehav till ca 69 182 Mkr.
 
Stockholm den 13 februari 2018
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Gun Nilsson, VD
Melker Schörling AB
Tel: +46 8 407 36 60
Email: ir@melkerschorlingab.se
 
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 18.30 CET.
HUG#2168576