Release details

2018-02-08 08:23 CET
  • Print
  • Share Share
dk

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S : Tidsplan for aktieemission

Selskabsmeddelelse nr. 2/2018                                   
Holbæk, den 8. februar 2018                                                                  

Tidsplan for aktieemission   

Som meddelt i den netop offentliggjorte årsrapport for 2017 forløber arbejdet med den påtænkte aktieemissionen planmæssigt. I den forbindelse kan Sparekassen Sjælland-Fyn offentliggøre den forventede tidsplan i forbindelse med aktieemissionen.

22. marts 2018: Offentliggørelse af prospekt
28. marts 2018: Sidste dag for handel med sparekassens aktier inklusiv tegningsretter
3. april 2018: Første dag for handel med sparekassens aktier eksklusiv tegningsretter
3. april 2018: Første dag for handel med tegningsretter
5. april 2018: Tegningsperioden begynder
16. april 2018: Sidste dag for handel med tegningsretter
18. april 2018: Tegningsperioden slutter

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 18/2017 af 6. november 2017 forventes emissionen gennemført med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer. Der henvises derudover til selskabsmeddelelse nr. 24/2017 af 14. december 2017.     

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                              Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                                               Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47

Administrerende direktør Lars Petersson

HUG#2167095