Release details

2018-01-12 16:02 CET
  • Print
  • Share Share
dk en

Nr. 2 2018 Solar offentliggør det foreløbige resultat for 2017 og foretager nedskrivninger af goodwill og kundelister

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92

Solar har besluttet at offentliggøre det foreløbige, ikke-reviderede resultat for 2017 tidligere end oprindeligt planlagt, da foreløbig EBITA udviser DKK 264 mio. mod forventet ca. DKK 285 mio. 

Afvigelsen i EBITA kan primært henføres til: 

  • ca. DKK -10 mio. vedrørende related business, der inkluderer MAG45, Scandinavian Technology Institute (STI) og Solar Polaris.
  • ca. DKK -7 mio. i øgede engangsomkostninger, der primært vedrører øgede fratrædelsesomkostninger inden for core business.

I forbindelse med forberedelsen af Årsrapporten for 2017 har Solar derudover foretaget en gennemgang af goodwill, kundelister og andre immaterielle anlægsaktiver. På den baggrund har selskabet besluttet at foretage en nedskrivning af goodwill, kundelister og andre immaterielle anlægsaktiver på DKK 97 mio.

Nedskrivningerne vedrører hovedsageligt goodwill og kundelister relateret til selskabets aktiviteter i MAG45, der er supply chain-specialist, og STI, der er en trænings- og konsulentvirksomhed. Desuden er earn out-forpligtelsen vedrørende STI revurderet. Denne revurdering indebærer, at der tilbageføres DKK 15 mio. under finansielle poster.

Derudover har bestyrelsen vurderet, at der er et nedskrivningsbehov på den associerede virksomhed BIMobject AB baseret på udviklingen i aktiekursen. Dette indebærer, at værdien af BIMobject nedskrives med DKK 59 mio.

Nedskrivningerne påvirker Solars årsregnskab for 2017. Vi fastholder forventningerne til en omsætning på ca. DKK 11,7 mia., svarende til en organisk vækst på ca. 6 %. Vi forventer nu EBITA for 2017 på ca. DKK 264 mio. mod tidligere ca. DKK 285 mio. 

De økonomiske konsekvenser af nedskrivningerne samt de foreløbige, ikke-reviderede hovedtal for 2017 fremgår af tabellerne nedenfor.

Udvalgte hovedtal for Solar-koncernen, 2017*


DKK mio.
Før nedskrivninger Effekt af nedskrivninger
2017

2016
Omsætning 11.769 - 11.769 11.072
EBITA 264 - 264 278
Amortiseringer -72 -97 -169 -56
EBIT 192 -97 95 222
Resultat af associerede virksomheder -11 - -11 -
Impairment associerede virksomheder 0 -59 -59 -
Resultat før finansielle poster 181 -156 25 222
Finansielle poster, netto 53 15 68 -34
Resultat før skat 234 -141 93 188

Q1-Q4
DKK mio.
Omsætning
2017
Omsætning
2016
EBITA
2017
EBITA
2016
Core business 11.313 10.748 309 290
Related business 456 324 -45 -12
Solar-koncernen 11.769 11.072 264 278

Q4
DKK mio.
Omsætning
2017
Omsætning
2016
EBITA**
2017
EBITA
2016
Core business 3.015 2.916 94 107
Related business 124 94 -16 -5
Solar-koncernen 3.139 3.010 78 102

* De anførte tal er foreløbige med forbehold for endelig færdiggørelse af revision.
** Q4 2017 er påvirket af omkostninger til restruktureringer med ca. DKK 20 mio. på core business og ca. DKK 2 mio. på related business. I Q4 2016 indeholdt core business engangsomkostninger, netto for DKK 5 mio.

Nedskrivninger 2017

DKK mio. Nedskrivning
Core business 10
Related business 87
Digital, construction & services 59
I alt 156

Årsrapporten for 2017 vil blive offentliggjort den 9. februar 2018 i overensstemmelse med finanskalenderen.

Med venlig hilsen
Solar A/S

Jens Andersen

Kontaktpersoner:
CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting -
tlf. 40 34 29 08

Fakta om Solar
Solar-koncernen er en førende sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2016 en omsætning på 11,1 mia. kroner og beskæftiger over 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu

Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den engelske version, der er gældende.

HUG#2161125