Release details

2018-01-12 22:30 CET
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): CLX förstärker koncernledningen genom tillsättning av Chief Operating Officer

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) ("CLX") - (XSTO: CLX) - en ledande leverantör av CPaaS och molnbaserade kommunikationslösningar, meddelade idag att man har utsett Anders Olin som Chief Operating Officer för Företagsdivisionen. Anders tillträder positionen måndagen den 15 januari 2018.

"Jag är övertygad om att Anders kommer att bli ett mycket starkt tillskott till vårt redan starka internationella team. Han har framgångsrikt verkat inom både stora organisationer och stora säljteam och har även stor erfarenhet från att sälja både till företag och mobiloperatörer. Anders ansvarar idag för Ericssons Telecom Core Portfolio och dess övergång till molnbaserade lösningar, IoT och 5G inklusive övergången till IoT och SaaS baserade affärsmodeller", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications.

Anders har en solid internationell bakgrund där han under många år bland annat varit baserad i USA och i Storbritannien. Han har också arbetat i Indien, Latinamerika och Asien, bland annat i Kina. Anders har dessutom stor erfarenhet från komplexa försäljningsprocesser, projekt uppgående till flera miljarder kronor och partnerskap med företag som Apple, Samsung, Microsoft, Vodafone, AT & T och Telenor.

Anders ansvar kommer att omfatta all intäktsutveckling inom Företagsdivisionen och han kommer även att hantera inköpsprocesser mot operatörer för att säkerställa att bruttoresultatet följer uppsatta mål. Dessutom kommer Anders även att ansvara för CLX marknadsföringsprocesser samt ansvara för att säkerställa en smidig integration av framtida förvärv.

Samtidigt med utnämningen av en ny Cheif Operating Officer utnämns Robert Gerstmann till Chief Product Officer. Ambitionen är att ytterligare stärka CLX' möjligheter att växa och fortsätta utveckla lösningar i världsklass. Roberts kommer att ansvara för och hantera alla aspekter av CLX' produkt- och serviceportfölj inklusive innovation, kundsupport och teknik. Robert var tidigare chef för CLX Enterprisedivision.

Från och med måndag 15 januari 2018 består CLX koncernledning av:

  • Johan Hedberg, Cheif Executive Officer
  • Anders Olin, Cheif Operating Officer (Företagsdivisionen)
  • Robert Gerstmann, Chief Product Officer (Företagsdivisionen)
  • Johan Rosendahl, Managing Director (Operatörsdivisionen)              
  • Odd Bolin, Cheif Financial Officer
  • Björn Zethreaus, Vice President Corporate Development
  • Jonas Lindeborg, Chief Technology Officer
  • Lena Oldberg, Director Human Resources

"Börsnoteringen av CLX oktober 2015 var utgångspunkten för vår strategi som innebär att vi ska växa till att bli världsledande på marknaden för CPaaS och molnbaserade kommunikationslösningar. Sedan dess har vi vuxit cirka 400 procent genom en kombination av organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv", säger Johan Hedberg, VD och koncernchef för CLX Communications och fortsätter: "För att säkra vår långsiktiga framgång måste vi växa som organisation och ständigt addera kompetens till vårt redan starka team. Med det senaste tillskottet och nämnda förändringar är jag övertygad om att vi ytterligare flyttat fram positionerna och stärkt möjligheten att nå vår vision."

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon            +46-768-966 300
E-mail                                                      thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 22:30 CET.

HUG#2161263