Release details

2017-12-19 16:00 CET
  • Print
  • Share Share
se

Melker Schörling AB avnoteras

Schörling & Partners AB, ("Schörling & Partners") offentliggjorde den 18 december 2017 utfallet i det ovillkorade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Melker Schörling AB (publ), ("MSAB" eller "Bolaget"). Schörling & Partners innehar efter erbjudandets avslutande cirka 99 procent av aktierna och rösterna i MSAB. Schörling & Partners har sedan tidigare påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.
 
Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i MSAB att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför ansökt om avnotering av MSABs aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har beviljat ansökan och har i enlighet med MSABs förslag beslutat att sista dag för handel i MSAB-aktien kommer att vara fredagen den 19 januari 2018. 
 
Stockholm den 19 december 2017
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Gun Nilsson, VD
 
Melker Schörling AB
Tel: +46 8 407 36 60
Email: ir@melkerschorlingab.se
 
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2017 kl. 16.00 CET.
 
MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 % av kapitalet och 47 % av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.
HUG#2157174