Release details

2017-11-17 17:41 CET
  • Print
  • Share Share

Befimmo NV - Corporate governance: Samenstelling van de Raad van Bestuur van Befimmo - Embargo 17.11.2017 17u40

Tijdens de vergadering van 16 november 2017 nam de Raad van Bestuur van Befimmo NV kennis van het ontslag van Mijnheer Guy Van Wymersch-Moons als Bestuurder van Befimmo. 
De Raad van Bestuur zal de nodige maatregelen treffen om Mijnheer Van Wymersch-Moons zo spoedig mogelijk te vervangen.
Befimmo wenst Mijnheer Van Wymersch-Moons te bedanken voor zijn bijdrage aan de opdrachten van de Raad van Bestuur. 
 
Gelieve op onderstaande link te klikken om het persbericht te raadplegen:
HUG#2150608