Release details

2017-11-06 08:00 CET
  • Print
  • Share Share
se en

CLX Communications AB (publ): presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

Inbjudan in till telefonkonferens med anledning av att bolaget den 7 november 2017 publicerar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017.

Johan Hedberg, VD för CLX Communications presenterar tillsammans med CFO Odd Bolin rapporten. Efter presentationen ges tid för frågor.

Datum:                                Tisdag 7 november, 2017

Tid:                                     09:00 CET

För att delta i telefonkonferensen: Ring in 5 - 10 minuter innan konferensen börjar genom att använda något av nedanstående nummer och kod.

Sverige: +46(0)8 5065 3937
UK: +44(0)20 3427 1905
USA: +1 646 254 3360
   
Ange följande kod: 7185357

För att delta via Webcast vänligen gå till: https://edge.media-server.com/m6/p/gdcbhdh7

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ.)

Mobiltelefon     +46-768 966300
E-mail                                   thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

HUG#2147225